SMS račun

Ukoliko ste korisnik postpaid tarifnih modela, slanjem SMS poruke na broj 061 11 01 saznajte stanje vašeg računa.


Važno: Informacija se odnosi samo na korišteni saobraćaj od posljednjeg obračunskog perioda, bez iznosa pretplate, jednokratnih naknada za usluge i saobraćaja uključenog u pretplatu. Moguće je, ako ste bili u roamingu, da taj dio saobraćaja ne bude obrađen do trenutka slanja upita.


Ova usluga je besplatna.