MMS

Da li ste nekad željeli podjeliti trenutak s nekim ko je daleko, prenijeti atmosferu koja vas okružuje a sve to je izgledalo nemoguće. Bili ste u prilici da nazovete i preko slušalice podjelite atmosferu s dragim osobamama. Možda ste poslali SMS, ali vam to i dalje nije bilo dovoljno. Željeli ste poslati sliku, i s njom reći više od 1000 riječi.

 

MMS (Multimedia Messaging Service) usluga omogućava slanje i primanje multimedijalnog sadržaja na mobilni telefon. Sve multimedijalne sadržaje moguće je kombinirati, tako da MMS poruka može sadržavati tekst, zvuk i video zapis.

Maksimalna veličina MMS poruke je  300 kB i može se poslati na na broj mobilnog telefona ili na e-mail adresu.

 Kako se aktivira usluga

 

Uslugu je moguće prijaviti/odjaviti na više načina.

 

POSTPAID korisnici se mogu prijaviti/odjaviti na sljedeći način:

 

· Pozivom na besplatan broj Pozivnog centra 1444 ili popunjavanjem zahtjeva na prodajnom mjestu BH Telecoma.

 

PREPAID korisnici se mogu prijaviti/odjaviti putem SMS poruke na sljedeći način:

 

· Slanjem besplatne SMS poruke na broj 061 11 00 sa ključnom riječi PRIJAVA u tekstu poruke.

· Slanjem besplatne SMS poruke na broj 061 11 00 sa ključnom riječi ODJAVA MMS u tekstu poruke.

 

Mobilni telefoni koji su kupljeni u Asembliranoj usluzi BH Telecomu su već konfigurisani za korištenje ove usluge. 

Za mobilne telefone koji su kupljeni u slobodnoj prodaji konfiguraciju je moguće izvršiti automatski ili ručnim podešavanjem.

Automatsku konfiguraciju za MMS moguće je naručiti na sljedeće načine:

   
 • Slanjem besplatne SMS poruke sadržaja POSTAVKE na broj 061 1100
 •  
 • Putem WEB portala
 •  
 • Pozivom na besplatan broj Pozivnog centra 1444
 •  
   

Kod ručnog podešavanja za MMS potrebno je unijeti sljedeće parametre:

   
 • Ime profila: BHMobileMMS
 •  
 • Korisničko ime: ostaviti prazno
 •  
 • Šifra: ostaviti prazno
 •  
 • Pristupna tačka: mms.bhmobile.ba
 •  
 • Proxy adresa: 195.222.56.41
 •  
 • Proxy port: 8080
 •  
 • Adresa MMS servera: http://mms.bhmobile.ba/servlets/mms
 •  

yyyyyy – šifra sadržaja

06XXXXXXX – broj telefona