Kriteriji

BH Telecoma od 3.marta  2009. godine primjenjuje Kriterije za ugovaranje svojih sponzorskih aranžmana, kojima je definisano na koji način BH Telecom ocjenjuje ponuđene  partnerske projekte i aranžmane, kao i visinu sredstava koje je ekonomski opravdano angažirati u projektima koji su ponuđeni BH Telecomu za učešće. 

Za projekte/programe/aktivnosti u različitim oblastima ovo su Kriteriji.

 

Sport:

NIVO SELEKCIJE: reprezentacija, klub

POPULARNOST SPORTA: velika, srednja, mala

RANG TAKMIČENJA: međunarodni, državni, lokalni

MEDIJSKO POKRIĆE: TV, dnevne i sedmične novine, outdoori

OBIM PROMOTIVNIH USLUGA: velik, zadovoljavajući, prihvatljiv

TRAJANJE: do godinu dana, do mjesec dana, do sedam dana

 

Nauka:

RANG MANIFESTACIJA: međunarodni, državni, lokalni

TRADICIJA: preko 10g, od 5 do 10 godina, do 5 godina

DRUŠTVENI ZNAČAJ: velik, zadovoljavajući

BLISKOST DJELATNOSTI BHT: telekomunikacije /IT...

OBIM PROMOTIVNIH USLUGA: velik, prihvatljiv

MEDIJSKO POKRIČE: TV, dnevne i sedmične novine, outdoori

TRAJANJE: do godinu dana, do mjesec dana, do sedam dana

 

Kultura:

RANG MANIFESTACIJA: međunarodni, državni, lokalni

TRADICIJA: preko 10g, od 5 do 10 godina, do 5 godina

POSJEĆENOST: velika, zadovoljavajući, prihvatljiv

OBIM PROMOTIVNIH USLUGA: velik, zadovoljavajući, prihvatljiv

MEDIJSKO POKRIĆE: TV, dnevne i sedmične novine, outdoori

TRAJANJE: do godinu dana, do mjesec dana, do sedam dana

 

Posebni sponzorski aranžmani:

MEDIJSKO POKRIĆE: TV, dnevne i sedmične novine, outdoori

OBIM PROMOTIVNIH USLUGA: velik, prihvatljiv

DRUŠTVENA KORISNOST: velika, prihvatljiva

TRAJANJE: do godinu dana, do mjesec dana, do sedam dana

 

Napomena za sport:

BH Telecom će, rukovodeći se promotivnim interesom odabrati ekipu iz najpopularnijeg sporta sa najsnažnijim promotivnim potencijalom za sponzorskog top partnera koji će moći nositi u  svom nazivu i naziv BH Telecom. 

Sportski aranžmani sa klubovima koji se takmiče u domaćim ligama najvišeg ranga, realiziraće se na način da se sa klubovima koji imaju najveći promotivni potencijal sponzorstva ugovore na nivou Generalne direkcije BH Telecoma, a sa ostalim klubovima eventualno, sponzorstava će se ugovoriti putem regionalnih direkcija.

 

Napomena za kulturu:

BH Telecom će, rukovodeći se promotivnim interesom, odabrati umjetnika – pojedinačnog izvođača i /ili grupu trenutno među najpopularinijim, sa najsnažnijim promotivnim potencijalom (novi album, turneja,...) za sponzorskog top partnera.  S tim partnerom će se obim saradnje i visina promotivnog aranžmana ugovoriti na osnovu odluke Uprave BH Telecoma.

 

7.a BH Telecom može, u vezi sa projektima koje ocijeni vrlo interesantnim iz aspekta svog poslovanja, kontaktirati Organizatora/e projekta/programa/takmičenja/drugih aktivnosti, s ciljem organizovanja sastanka/sastanaka na kom će Organizator/i dobiti šansu da ga detaljnije predstave, ali i da iznesu zašto su kontaktirali baš BH Telecom za partnera i kako vide povezivanje i uključivanje BH Telecoma u njihov projekat/program/aktivnost.

7.b Nakon održanih sastanaka, a u slučaju pozitivnog stava BH Telecoma spram ponuđenog projekta, slijedi donošenje odluke/odobrenja za podršku/sponzorstvo.

Odluke donose: 

 

  •  Uprava BH Telecoma – za projekte vrijednosti do 20.000 KM, na prijedlog Izvršne direkcije za razvoj poslovanja
  •  Nadzorni odbor BH Telecoma – za projekte vrijednosti preko 20.000 KM do vrijednosti 50.000 KM, po prijedlogu Izvršne direkcije za razvoj poslovanja, uz prethodnu saglasnost/Odluku  Uprave BH Telecoma i
  •  Vlada Federacije BiH - za projekte vrijednosti preko 50.000 KM, po prijedlogu Izvršne direkcije za razvoj poslovanja, uz prethodnu saglasnost/Odluku  Uprave BH Telecoma.