Paket za fiskalne kase

Usluga paket za fiskalne kase BH Telecoma namijenjena je poslovnim korisnicima, pravnim ali i fizičkim licima, koji su fiskalni obveznici.

 

Ova usluga uključuje isporuku, instalaciju i aktivaciju SIM kartice u samom fiskalnom uređaju:

  • aktivacija po SIM kartici iznosi 1 KM (jednokratno)
  • mjesečna pretplata za:

        5 SIM kartica mjesečno iznosi 8 KM (po SIM kartici)            

        6 - 50 SIM kartica mjesečno iznosi 6M (po SIM kartici) i        

        51 SIM karticu i više mjesečno iznosi 5M (po SIM kartici)

                          *Ostvareni saobraćaj tokom prenosa podataka se ne naplaćuje.

 

Za preplatnike usluge paket za fiskalne kase BH Telecomaosigurane su pogodnosti:

  • iznos naknade za aktivaciju usluge niži je i do 90%
  • pretplata za korisnike više od 51 SIM kartice niža je za 37 %
  • naknada za zamjenu SIM kartice niža je i za 50 %

                          *Sve ove pogodnosti možete ostvariti i ukoliko koristite fiskalne uređaje različitih ovlaštenih proizvođača/distributera.

 

BH Telecom ovu uslugu realizira putem servisno – distributivne mreže ovlaštenih proizvođača/distributera fiskalnih sistema, koji u ime BH Telecoma ugovaraju korištenje paketa za fiskalne kase.

Ovlašteni distributer/serviser je dužan da Vam omogući ugovaranje usluge BH Telecoma,  putem koje ćete obezbijediti prenos podataka od fiskalnih uređaja do servera porezne uprave FBiH.

Odgovornost za održavanje funkcionalnosti fiskalnog uređaja koji uključuje i SIM karticu BH Telecoma je  na ovlaštenom distributeru/serviseru, koji je u slučaju ustanovljene smetnje ili kvara u odvijanju telekomunikacione usluge dužan isti prijaviti BH Telecomu.

Za više informacija pozovite 1322