ULTRA tarifne opcije

 

U zavisnosti od vaših potreba odaberite jednu od Ultra tarifnih opcija po svojoj mjeri!

 

 

Ultra – osnovna tarifa,namijenjena je svim korisnicima koji nemaju posebne zahtjeve za jednom od mogućih opcija kao što su ragovori, SMS-ovi ili mobilni Internet.   

Zbog onih kojima je prioritet samo jednu, pored ostalih, omogućene su ULTRA tarifne opcije i to:

 

Ultra piši, Ultra pričaj, Ultra Fun i Ultra Smart 

 

Ultra piši – namijenjena je korisnicima koji preferiraju SMS saobraćaj.

Karakteriše ga najniža cijena SMS poruke. Cijena SMS poruke iznosi samo 0,05 KM prema svim mrežama unutar BiH i 0,12 KM prema inostranstvu. 

Za ovu tarifnu opciju obračunska jedinica je 10 sekundi. 

 

Ultra priča - namijenjena je korisnicima koji mobilni telefon najčešće koriste za duže razgovore.

Karakteristika ove tarifne opcije su niže cijene saobraćaja unutar fiksne i mobilne mreže BH Telecoma. Cijena minute razgovora iznosi samo 0,18 KM/min unutar fiksne i mobilne mreže BH Telecoma, a samo 0,09 KM/min sa odabranim Naj brojevima. Obračunska jednica za ovu tarifnu opciju 60+1 sekunda.

 

Ultra Fun – namijenjena je onima koji uživaju u dugim noćnim razgovorima

Ovaj tarifni model karakteriše najniža cijena poziva unutar BH Mobile mreže od 22.00 do 08.00 sati, 0,015 KM/min, najniža cijena poziva tokom dana prema mrežama BH Telecoma, najpovoljnije cijene prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama do sada.

Prema Naj brojevima su potpuno besplatni.

Cijena uspostave poziva iznosi 0,06 KM/min. Obračunska jedinica za ovu tarifnu opciju je 60+60 sekundi.

 

Ultra Smart – Najbolja opcija za ultra korisnike koji vole da surfaju!

Karakteristika ovog tarifnog modela su najniže cijene mobilnog Interneta.

Što duže korisnik razgovara i surfa u toku jednog mjeseca, cijene razgovora, SMS-ova i mobilnog interneta postaju sve niže.

Korisnici Ultra smart tarife plaćaju jednu cijenu za prijenos podataka do dosezanja prvog limita potrošnje, nakon toga nižu cijenu do dosezanja drugog limita potrošnje, te najnižu cijenu nakon dosezanja trećeg limita potrošnje.

Limiti potrošnje definisani su u skladu sa trenutnom novčanom potrošnjom prepaid korisnika, te će omogućiti da oni korisnici koji odaberu ovaj tarifni model za isti novčani iznos uživaju u znatno većim količinama ostvarenog mobilnog Internet saobraćaja.

Obračunska jedinica za ovu tarifnu opciju je 10+10 sekundi.

 

 

Kako se vrši aktivacija?

 

Za aktivaciju jedne od Ultra tarifnih opcija Ultra Piši, Ultra Priča i Ultra Fun potrebno je pozvati broj 1204, i slijediti govorne upute, te odabrati preferiranu opciju PROMJENE.

Da bi izabrao odgovarajuću Ultra tarifnu opciju korisnik bira broj sa nazivom tarifne opcije. U svakom trenutku korisnik na isti način može promijeniti tarifnu opciju koju koristi, ili se vratiti na osnovni Ultra tarifni model. Prve tri promjene tarifnog modela su besplatne a svaka naredna se naplaćuje po važećem Cjenovniku.

 

Ultra Smart tarifa se aktivira pozivom na broj 1204.  

 

  

 

  Peak/offpeak: peak:

  

08:00-22:00/offpeak:22:00-08:00 svaki dan

** Digresivno:

*** Peak/offpeak: peak: 07:00-23:00/offpeak:23:00-07:00 svaki dan

****Digresivno: 

 

 Cjene su izražene sa uključenim PDV-om