ULTRA tarifne opcije

Izaberite tarifnu opciju po svojoj mjeri!

Od sada se Ultra prilagođava vama!  U zavisnosti od vaših potreba i navika odaberite Ultra tarifnu opciju po svojoj mjeri! U ponudi BH Telecoma je pet Ultra tarifnih opcija: Ultra, Ultra piši, Ultra pričaj, Ultra Fun i Ultra Smart. 

 

Ultra osnovna tarifa – namijenjena onima koji nemaju specifičnih komunikacijskih potreba, odnosno onima koji imaju slične potrebe za korištenjem svih načina komunikacije (razgovori, SMS, prijenos podataka)

 

Ultra piši – namijenjena je korisnicima koji preferiraju SMS saobraćaj.

Karakteriše ga najniža cijena SMS poruke. Cijena SMS poruke iznosi samo 0,05 KM prema svim mrežama unutar BiH i 0,12 KM prema inostranstvu. 

Za ovu tarifnu opciju obračunska jedinica je 10 sekundi. 

 

Ultra priča - namijenjena je korisnicima koji mobilni telefon najčešće koriste za duže razgovore.

 

Karakteristika tarifne opcije "Ultra Priča" jeste niska cijena saobraćaja unutar fiksne i mobilne mreže BH Telecoma. Cijena minute razgovora iznosi samo 0,18 KM/min unutar fiksne i mobilne mreže BH Telecoma, a samo 0,09 KM/min sa odabranim Naj brojevima. Obračunska jednica za ovu tarifnu opciju 60+1 sekunda.  

 

Ultra Fun – namijenjena je onima koji uživaju u dugim noćnim razgovorima

 

Ovaj tarifni model karakteriše najniža cijena poziva unutar BH Mobile mreže od 22.00 do 08.00 sati, 0,015 KM/min, najniža cijena poziva tokom dana prema mrežama BH Telecoma, najpovoljnije cijene prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama do sada.

Prema Naj brojevima su potpuno besplatni.

Cijena uspostave poziva iznosi 0,06 KM/min. Obračunska jedinica za ovu tarifnu opciju je 60+60 sekundi.

 

Ultra Smart – za one koji vole da surfaju

 

Karakteristika ovog tarifnog modela su najniže cijene mobilnog interneta.

što duže korisnik razgovara i surfa u toku jednog mjeseca cijene razgovora, SMS-ova i mobilnog interneta postaju sve niže.

Korisnici ovog modela plaćaju jednu cijenu za prijenos podataka do dosezanja prvog limita potrošnje, nakon toga nižu cijenu do dosezanja drugog limita potrošnje, te najnižu cijenu nakon dosezanja trećeg limita potrošnje. Limiti potrošnje definisani su u skladu sa trenutnom novčanom potrošnjom prepaid korisnika, te će omogućiti da oni korisnici koji odaberu ovaj tarifni model za isti novčani iznos uživaju u znatno većim količinama ostvarenog mobilnog internet saobraćaja.

Obračunska jedinica za ovu tarifnu opciju je 10+10 sekundi.

 

Za aktivaciju tarifnih opcija Ultra Piši, Ultra Priča i Ultra Fun korisnik poziva broj 1204, slijedi govorne upute i bira opciju PROMJENE. Da bi izabrao odgovarajuću Ultra tarifnu opciju korisnik bira broj sa nazivom tarifne opcije. U svakom trenutku korisnik na isti način može promijeniti tarifnu opciju koju koristi ili se vratiti na osnovni Ultra tarifni model. Prve tri promjene tarifnog modela su besplatne a svaka naredna se naplaćuje po važećem Cjenovniku.

 

Ultra Smart tarifa se aktivira pozivom na broj 1204. 

 

 

Ultra (10+10)

Ultra Piši (10+10)

Ultra Priča (60+1)

Ultra Fun (60+60)

Ultra Smart (10+10)

Pozivi unutar BH Mobile mreže 

0,24

0,28

0,18

*0,15 /0,015

**0,24 /0,17

Pozivi prema Naj broju  

0,12

0,14

0,09

0,00

**0,12 /0,085

Pozivi prema fiksnim mrežama unutar BiH 

0,19

0,18

0,19

0,15

0,18

Pozivi prema drugim mobilnim mrežama  

0,24

0,28

0,24

0,17

0,28

Naplata uspostave poziva 

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

SMS unutar BiH 

0,085

0,05

0,085

0,085

0,068

SMS Naj broj 

0,0427

0,0427

0,0427

0,0427

0,0427

Paketski prijenos podataka 

***0,68 /0,34

***0,68 /0,34

***0,68 /0,34

***0,68 /0,34

****0,15 /0,06

 

Peak/offpeak: peak:

  

08:00-22:00/offpeak:22:00-08:00 svaki dan

** Digresivno:

*** Peak/offpeak: peak: 07:00-23:00/offpeak:23:00-07:00 svaki dan

****Digresivno:

 

Cijene su izražene u KM i bez uračunatog PDV-a