Elektronska dopuna ULTRA računa

e-Ultra usluga korisnicima omogućava dopunu Ultra računa na dva načina:

 

Automatska nadopuna (top-up) online dopuna Ultra računa korisnika za traženi iznos. Korisnik može izvršiti nadopunu svog ili bilo kojeg drugog Ultra korisničkog broja predefinisanim vrijednostima kredita (od 2 KM do 50 KM).

Nakon izvršene nadopune kupac i primalac top-up nadopune dobivaju SMS obavijest o izvršenoj transakciji.

 

 

Nadopuna skrivenim brojem (HRNodnosno kupovina e-vouchera - korisnik kupuje e-vouchere predefinisanih vrijednosti 5 KM, 10 KM, 20 KM i 50 KM. 

E-voucher se štampa na prodajnom mjestu ili dostavlja drugom korisniku putem SMS poruke.

 

Printana forma e-vouchera (odnosno SMS poruka) sadrži: iznos kupljenog kredita, datum i vrijeme kupovine, skriveni broj (HRN), serijski broj, ID transakcije – broj pod kojim se vodi obavljena transakcija i koji je neophodan kod eventualnih reklamacija.

Korisnik naknadno dopunjava kredit pomoću HRN-a uobičajenom procedurom, odnosno koristeći DTMF (1204)  ili putem USSD koda *124*HRN#.

 

U obje varijante kupac e-Ultre nema dodatnih troškova, odnosno Ultra račun se nadopunjuje plaćenim iznosom. 

 

Elektronska dopuna Ultra  korisničkog računa (e-Ultra) se može realizovati na prodajnim mjestima BH Telecoma i kod ovlaštenih distributera.