GPRS paketi

U ponudi je osam paketa za prijenos podataka oblikovanih da zadovolje različite obime korištenja usluge.

 

     mSurf Ultra

     mSurf Active

     mSurf 25

     mSurf 100

     mSurf 500

     mSurf 1GB

     mSurf 3GB

     mSurf 9GB

 

Korisnicima mini15, midi30, maxi50 i mega100 paketa na raspolaganju su: mSurf Active, mSurf 25, mSurf 100, mSurf 500, mSurf 1GB, mSurf 3GB, mSurf 9GB

 

i ULTRA korisnicima mSurf Ultra.

 

 

Napomena:

     Najmanja obračunska jedinica je 10kB.