SMS

Servis kratkih poruka - SMS (Short Message Service) vrlo je popularna usluga koja omogućava slanje i prijem pisanih poruka putem mobilnih telefona.

 Jedna SMS poruka može da sadrži do 160 alfanumeričkih znakova.

SMS poruke duže od 160 karaktera isporučuju se u vidu više uzastopnih poruka, pri čemu se naplaćuje svaka pojedinačna poruka.

Ukoliko prilikom pisanja SMS poruke koristite slova s dijakritičkim znakovima (č, ć, đ, š, ž), neki mobilni telefoni će ove znakove pretvoriti u znatno dužu kombinaciju znakova.

 

Broj SMS servis centra BH Mobile mreže je +38761125522 i unaprijed je podešen (na BH Mobile SIM kartici). Ova opcija nalazi se u dijelu menija “Poruke” (“Messages”).

 

Prilikom slanja SMS poruke broj primaoca unosite na slijedeći način:

 

 

Ako poruku šaljete pretplatniku BH Mobile mreže dovoljno je unijeti:

 

 

   Slanje pisane poruke se naplaćuje.

   Prijem pisane poruke je besplatan.