Dopuna ULTRA računa sa bankomata

 

Nemate više kredita? Nemate gotovinu? Morate se javiti? 

 

BH Telecom je za Ultra korisnike od 2008. godine omogućio dopunjavanje Ultra kredita na svim bankomatima UniCredit bank d.d. Mostar, a od 16.03.2011. i na svim bankomatima Raiffeisen banke. 

 

UniCredit bank d.d. i Raiffeisen bank d.d. ne naplaćuju proviziju za kupovinu Ultra dopuna na ATM bez obzira koja banka je izdavatelj kartice. Također, ove dvije banke bankama izdavateljima prosljeđuju informaciju da je riječ o kupovini a ne isplati gotovine. 

 

Za sve koji imaju debitne ili kreditne kartice Visa Electron®, Visa Classic®, Maestro®, MasterCard® te Cirrus® ili VisaPlus® punjenje Ultra kredita na Unicredit bankomatima mogu izvršiti na slijedeći način: 

 

  ubacite karticu u bankomat 

 

  nakon PIN autorizacije na ekranu odaberite opciju Ultra 

 

  izaberite iznos dopune (5, 10, 20 ili 50 KM) 

 

  bankomat će vam odštampati bon (voucher) na kojem se nalazi kōd za dopunu Ultra kredita 

 

  14-cifreni kōd (kao kod standardnih Ultra kartica za dopunu) unosite na uobičajeni način

 

 

Za sve koji imaju debitne ili kreditne kartice Visa Electron®, Visa Classic®, Maestro®, MasterCard® punjenje Ultra kredita na Raiffeisen bankomatima mogu izvršiti na slijedeći način: 

 

1. ubacite karticu u bankomat 

 

2. nakon PIN autorizacije na ekranu odaberite opciju PREPAID

 

3. Izaberite operatera: BH Mobile ultra

 

4. Unesite prepaid broj kojem želite dopuniti kredit 

 

5. izaberite iznos dopune (5, 10, 20 ili 30 KM) 

 

6. potvrdite unesene podatke (iznos i prepaid broj)

 

7. bankomat će vam odštampati potvrdu da ste uspješno dopunili svoj ili drugi prepaid račun

 

 

 

Adrese lokacija bankomata UniCredit Bank d.d.

 

Adrese lokacija bankomata Raiffeisen bank d.d.