Prelazak sa ULTRE na pretplatu i obratno

Kao korisnik usluga mobilne mreže BH Telecoma u mogućnosti ste jednom u toku kalendarske godine zahtijevati prelazak sa pretplatničkog paketa na ULTRA servis i obratno.

 

Prema važećem Cjenovniku prelazak sa ULTRA servisa na pretplatnički paket je besplatan, dok se prelazak sa pretplatničkog paketa na ULTRA servis plaća na dan promjene servisa.

 

Prilikom prelaska sa ULTRA servisa na pretplatnički paket svim korisnicima ULTRA paketa je omogućeno da sredstva koja nisu potrošili sa svog ULTRA računa prenesu na pretplatnički račun.

 

U oba slučaja uslov za promjenu je aktivna SIM kartica.

 

Promjenu možete uraditi na vama najbližem prodajnom mjestu BH Telecoma.

 

U slučaju prelaska sa ULTRA servisa na pretplatnički paket dokumenti koji su potrebni su:

Lična karta (na uvid), CIPS prijavnica, ULTRA certifikat .

 

U slučaju prelaska sa pretplatničkog paketa na ULTRA servis dokument koji je potreban je Lična karta (na uvid).