Tender reg prikaz Tuzla

Izrada elaborata o izvršenim inženjersko-geološkim i geomehaničkim istraživanjima
19-03-13 09:04

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev

broj 389-7-2-4-107/13

 

  Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

  I.1. Podaci o ugovornom organu

 Naziv

Kontakt osoba

Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo

Regionalna direkcija Tuzla

Za tehnička pitanja: Abdurahman Malkić,tel: 035/272-004, za ostalo:Sena Lemezović, tel:035/276-407 i Alma Gulamović:035/251-633

 Adresa

Poštanski broj

Aleja Alije Izetbegovića 29

75000

 Opština/Grad

Identifikacioni/Jedinstveni identifikacioni broj

Tuzla

4200211100048

 Telefon

Faks

035361000

035251621

 Elektronska pošta (e-mail)

Internet adresa (web)

 

www.bhtelecom.ba

 

I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

 

     I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.3.a. Vrsta ugovornog organa

Javno preduzeće

     I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ

 

I.3.c. Djelatnost ugovornog organa

Telekomunikacije

 

I.4. Zajednička nabavka

Ne

 

 

 

  Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

   II.1. Vrsta Ugovora

 

  II.2. Opis
  II.2.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada elaborata o izvršenim inženjersko-geološkim i geomehaničkim istraživanjima za potrebe izgradnje infrastrukture GSM baznih stanica na području djelovanja Direkcije Tuzla u Federaciji Bih, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo Direkcija Tuzla

 

  II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada elaborata o izvršenim inženjersko-geološkim i geomehaničkim istraživanjima za potrebe izgradnje infrastrukture GSM baznih stanica na području djelovanja Direkcije Tuzla u Federaciji Bih, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo Direkcija Tuzla, broj postupka:12.5-36-63/13

 

 

  Odjeljak III: POSTUPAK

  III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda

 

ANEKS A

   I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv

Kontakt osoba

Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo

Dragan Rička

Adresa

Poštanski broj

Aleja Alije Izetbegovića 29

75000

Opština/Grad

Identifikacioni/Jedinstveni identifikacioni broj

Tuzla

4200211100048

Telefon

Faks

035254321

035274265

Elektronska pošta (e-mail)

Internet adresa (web)

dragan.ricka@bhtelecom.ba

www.bhtelecom.ba

 

 << Nazad