Tender reg prikaz Gorazde

Pružanje usluga reklame i prezentacije na manifestaciji Pračansko ljeto 2013.
06-08-13 14:37

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 366-4-2-2-70/13

  Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

  I.1. Podaci o ugovornom organu

 

     I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.2.a. Vrsta

Javno preduzeće

 

 

I.2.c. Djelatnost

Telekomunikacije

 

  Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

   II.1. Vrsta ugovora

 


  II.4. Opis 
   II.4.a. Naziv predmeta ugovora

 

     II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

 

    II.5. Ukupna količina ili obim ugovoraII.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3.000,00 KM

 


    II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

 

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period 12.08.-19.08.2013. godine.

 

 

 

 

 

  Odjeljak III: POSTUPAK

 

III.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

 

 

 

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

 
  IV.1.
Podaci o najuspješnijem ponuđaču   

 

 

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3.000,00 KM

 

IV.2.c. Datum zaključenja ugovora

24.7.2013.

 

 

IV.2.d. Broj primljenih ponuda

1

 

IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

 

IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-au KM

3.000,00 KM

 

IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-au KM

3.000,00 KM

 

 

 

   Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

 

 V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

    

ANEKS C

  c) Uslov iz Zakona za primjenu „Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci“

 

Član 11. Stav (4) Tačka a) Alineja (3)


  d) Razlozi za primjenu „Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci“

Samo određeni dobavljač može pružiti predmetnu uslugu.

 

  e) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1


  f) Nazivi ponuđača sa kojima ste pregovarali

Općina Pale.

 

 

 

 << Nazad