Telecom Inženjering

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: JN 18-05/15Predmet nabavke: Nabavka usluge – Opravka oštećenih asfaltnih površina – asfaltiranje na području Sarajevskog i Bosansko-podrinjskog kantona

14:06

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: JN 18-08/15Predmet nabavke: Nabavka usluge – Opravka oštećenih asfaltnih površina – asfaltiranje na području Federacije BIH

14:04

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: JN 18-06/15Predmet nabavke: Nabavka usluge – Opravka oštećenih asfaltnih površina – asfaltiranje na području Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona

14:02

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: JN 18-07/15Predmet nabavke: Nabavka usluge – Opravka oštećenih asfaltnih površina – asfaltiranje na području Tuzlanskog kantona

14:01

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Predmet nabavke: Usluge iznajmljivanja stubnih vibronabijača za zemlju (bez rukovaoca), za potrebe izgradnje objekata koje realizira Telecom Inženjering

11:03

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Predmet nabavke: Opsijecanje asfaltnih i betonskih površina rezačicom za potrebe izgradnje objekata koje realizuje Telecom Inženjering, prema sljedećim LOT-ovima:

11:00

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Usluge iskopa radnim mašinama (bageri-rovokopači sa rukovaocem), prema sljedećim LOT-ovima:

10:58

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica, prema sljedećim LOT-ovima:LOT 1 – Izvođenje građevinskih radova na izgradnji BS Suho polje (Doboj, Republika Srpska);LOT 2 - Izvođenje građevinskih...

09:01

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji BS Jezerski grad.Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda:1. “DIZDAREVIĆ-MERC” d.o.o. Bosanska Krupa, ul. Ivanjski put bb, 77 244 Bosanska...

08:58

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica, prema sljedećim LOT-ovima:LOT 1 – Izvođenje građevinskih radova na izgradnji BS Hrnjčići (Cazin) – site sharing; LOT 2 - Izvođenje građevinskih...

08:56
Displaying results 1 to 10 out of 571
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>