Direkcija Travnik

006-O/12 Nabavka i isporuka goriva za potrebe diesel električnog agregata

Obavještenje o nabavci broj 406-1-1-1-27/12

 

09-07-12 07:39

001-O-p/12 Nabavka i isporuka goriva za vozila RD Travnik.

Obavještenje o nabavci broj 406-1-1-1-26/12

 

29-06-12 14:37

005-O/12, Adaptacija prodajno-uslužnog prostora BH Telecoma T-centar Fis Vitez, lociranom u tržnom centru FIS Vitez.

Obavještenje o nabavci broj 406-1-3-1-24/12

 

19-06-12 08:35

004-O/12 Nabavka metalnih poklopaca sa ramom za RD Travnik.

Obavještenje o nabavci broj 406-1-1-1-23/12

19-06-12 08:33

Nabavka usluga održavanja sistema klimatizacije

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev

broj 406-7-2-4-18/12

 

04-06-12 09:32

Nabavka usluga održavanja elektroenergetskih priključaka baznih stanica

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev

broj 406-7-2-4-20/12

 

04-06-12 09:30

Nabavka sredstava za održavanje higijene u objektima RD Travnik.

Nabavka sredstava za održavanje higijene u objektima RD Travnik.

23-04-12 15:01

Servisiranje i održavanje vozila marke VW i Škoda

Nabavka usluga servisiranja i održavanja vozila, uz ugradnju orginalnih dijelova i opreme - vozila marke VW i Škoda

16-04-12 14:06

Nabavka usluga periodičnog pregleda i servisa aparata za gašenje požara i hidrantske mreže

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev

broj 406-7-2-4-14/12

09-04-12 09:01

Nabavka usluga održavanja i servisiranja, kao i pregled ispravnosti i funkcionalnosti sistema tehničke zaštite objekata za RD Travnik, LOT1 i LOT2.

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 406-7-2-4-11/12

26-03-12 12:02

Displaying results 51 to 60 out of 221

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >