Direkcija Tuzla

Nabavka geodetskih usluga za objekte GSM baznih stanica mobilne telefonije

Obavještenje o nabavci broj:12.5-90-249/12 i go procure broj 389-1-2-1-61/12[more]

13:55

Nabavka i isporuka alata, info i multifunkcionalne opreme

Obavještenje o javnoj nabavci za izbor najpovoljnije ponude za nabavku putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponude – sa dodatnim obavještenjem[more]

11:07

Nabavka radova na adaptaciji, opremanju i ugradnji tehničke zaštite Telecom centara u Janji- Bijeljina, Banovićima, Lukavcu i Orašju

Obavještenje o nabavciBroj 12.5-90-221/12 go procure broj 389-1-3-1-52/12[more]

14:26

Računarska oprema za daljinski nadzor sistema napajanja i klimatizacije

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjevbroj 389-7-1-4-51/12[more]

12:02

Nabavka kancelarijske opreme

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjevbroj 389-7-1-4-53/12[more]

10:55

Nabavka materijala za redovno održavanje energetike

DODATNO OBAVJEŠTENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEVBROJ 12.2.4-90-184 veza go procure 389-7-1-4-49/12[more]

10:54

Nabavka rezervnih dijelova za potrebe redovnog održavanja klima uređaja za službu energetike.

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjevbroj 389-7-1-4-50/12[more]

10:53

Nabavka usluga servisa i rezervnih dijelova za agregate na GSM baznim stanicama

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjevbroj 389-7-2-4-45/12[more]

10:00

Održavanje, servisiranje i opravka vozila iz proizvodnog programa ISUZU

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjevbroj 389-7-2-4-48/12[more]

09:58

Angažovanja nekvalifikovane radne snage

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjevbroj 12.7.3-90-161/12 i GO PROCURE BROJ 389-7-2-4-43/12[more]

10:27
Displaying results 71 to 80 out of 300