Dva moja naj broja

Izabretite dva BH Mobile broja i prema njima telefonirajte i šaljite SMS po 50% nižoj cijeni

 

 

Postpaid korisnici mogu aktivirati 2 Naj broja iz BH Mobile mreže.

Pretplatnici MojM paketa i  Paketa sa povlasticama dva naj broja aktiviraju pozivom na besplatni broj kontakt centra 1444 ili podnošenjem zahtjeva na prodajnom mjestu BH Telecoma. Postpaid korisnici mogu  aktivirati 2 Naj broja iz BH Mobile mreže. 

 

Prvi izbor dva Naj broja je besplatan, kao i jedna promjena mjesečno. 

 

 

Za Ultra i korisnike tarife Ultra Surfa Naj brojevi mogu biti iz svih mobilnih mreža u BiH i fiksne mreže BH Telecoma. Korisnici tarife Ultra Priča Naj brojeve mogu izabrati iz mobilne i fiksne mreže BH Telecoma

UltraStudent PLUS korisnici izbor dva Naj broja mogu izvršiti pozivom na besplatni broj 1421, slijedeći govorene upute u Ultra automatskom servisu gdje su ovi brojevi označeni sa 1 i 2.  

 

Naj brojeve Ultra korisnici mogu registrovati i mijenjati putem USSD koda : 

  - registracija Naj broja

  - brisanje jednog broja sa liste Naj brojeva 

  - brisanje svih Naj brojeva  

 - informacija o preostalim besplatnim promjena registracije Naj broja

 

Prvi izbor dva Naj broja i ukupno deset naknadnih promjena su besplatni. Svaka dodatna promjena plaća se prema važećem cjenovniku. 

 

Povlaštena tarifa za Naj broj se ne primjenjuje se na pozive i poruke iz mreže drugog GSM operatora (roaming).