ULTRA

ULTRA je dizajnirana je da vam omogući:

 

     jednostavno komuniciranje 

     planiranje izdataka 

     lako korištenje ...

 

     bez potpisivanja ugovora 

     bez računa 

     bez pretplate...

 

ULTRA START paket

Korisnik ULTRA usluge postajete kupovinom ULTRA start paketa i pozivom na 1204 vaš ULTRA broj postaje aktivan. 

ULTRA start paket može kupiti na brojnim ovlaštenim prodajnim mjestima širom BIH, kao što su šalteri BH Pošte, kiosci, knjižare i slično. 

 

ULTRA start paket sadrži:

  • ULTRA SIM karticu - karticu sa vašim korisničkim brojem 
  • 5 KM na vašem Ultra računu
  • ULTRA certifikat - dokaz vlasništva nad korisničkim brojem sa svim podacima važnim za vaš ULTRA broj. Na ULTRA certifikatu su upisani i PIN i PUK kodovi koji će vam zatrebati u slučaju blokade kartice ili izmjene postavki rada Ultra certifikat obavezno sačuvajte
  • Uputstvo za upotrebu i brošuru sa dodatnim ULTRA uslugama 
  • Registracijski kupon.  Ako popunjen kupon sa tačnim podacima vratite BH Telecomu dobijate bonus od 5 KM na ULTRA računu.

 

Prema dva izabrana BH Mobile broja telefonirajte i šaljite SMS 50% jeftinijeDVA MOJA NAJ BROJA aktivirate pozivom pristupnog koda 1421 i nakon toga slijedite govorne upute.

Prvi izbor dva Naj broja i ukupno deset naknadnih promjena su besplatni. Svaka dodatna promjena plaća se prema važećem cjenovniku.
Povlaštena tarifa za pozive prema izabranom broju primjenjuje se samo za pozive ostvarene u BH Mobile mreži i ne primjenjuje se na pozive iz mreže drugog GSM operatora (roaming).