ULTRA

 

Koristite prednost Ultre i budite mobilni, uz potpunu kontrolu svojih troškova 

 

                              ULTRA može biti Vaša 

                                           bez potpisivanja ugovora 

                                                      bez računa 

                                                                 bez pretplate

 

ULTRA start paket sadrži:

 

  • ULTRA SIM karticu - karticu sa vašim korisničkim brojem 
  • 3 KM na vašem Ultra računu za govor i SMS prema mobilnoj i fiksnoj mreži BH Telecoma 
  • 300 MB mobilnog Interneta (vrijeme upotrebe 7 dana od dana aktivacije)
  • ULTRA certifikat - dokaz vlasništva nad korisničkim brojem sa svim podacima važnim za vaš ULTRA broj. Na ULTRA certifikatu su upisani i PIN i PUK kodovi koji će vam zatrebati u slučaju blokade kartice ili izmjene postavki rada ULTRA certifikat obavezno sačuvajte
  • Brošuru sa uputama za upotrebu i o dodatnim ULTRA uslugama 

 

Nakon što uputite prvi poziv Vaš Ultra broj će biti aktiviran sa početnih 3 KM na računu, a ukoliko se registrujete kao korisnik Ultre, dobijate dodatni bonus od 5 KM.

 

Registrirati se možete na bilo kojem prodajnom mjestu BH Telecoma popunjavanjem Obrasca, uz prilaganje Ultra certifikata i identifikacijskih dokumenata (na uvid).

Maksimalan broj priključaka za koje dobijate dodatni bonus je ograničen na 4 priključka za fizička lica, odnosno 20 priključaka za pravna lica.

Nadopunu ULTRA kredita vršite prema potrebi, a ovisno o iznosu dopune određen je rok upotrebe kredita.

Iznos ULTRA kredita umanjuje se automatski za vrijednost obavljenog saobraćaja.

 

Ultra korisnici imaju mogućnost izabrati dva BH Mobile broja i prema njima telefonirati i slati SMS 50% jeftinijeDVA MOJA NAJ BROJA

 

Ultra korisnicima na raspolaganju su i Ultra tarifne opcije, koje se mogu jednostavno aktivirati i deaktivirati, a to su Ultra priča i Ultra surfa.

___________________________________________________________________

 

 

  

 

Cijene su izražene sa uračunatim PDV-om.