Djelatnost

 

Dinamični svijet telekomunikacija utiče na stvaranje navika korisnika, koje su svakim danom sve raznovrsnije. One mijenjaju način života i poslovanja, a u prednosti su oni koji se uspješno i brzo adaptiraju, prihvate nove i odbace zastarjele tehnologije.

 

Uzrok svega je razvoj tehnologija koji snažno utiče na unaprijeđenja i ponude telekomunikacijskih usluga i servisa. Put informatizacije predstavlja izazov za svako moderno društvo. Brojni faktori utiču na sve ovo i iz godine u godinu su drugačiji. Potrebno je predvidjeti ih i olakšati transformaciju navika korisnika, kako bi se maksimalno iskoristile sve prednosti koje donosi novo doba.

 

Prilagođavanje poslovne strategije BH Telecoma tržišnim uslovima predstavlja konstantno unapređenje ponude usluga, odnosa sa korisnicima, ali i zajednicom u kojoj djeluje kao društveno odgovorna kompanija.

 

Djelatnost BH Telecom primjetna je na tržištu telekomunikacija u BiH sa tržišnim učešćem od c.c. 50%. Kada se postavi pitanje u čemu je tajna uspjeha? Odgovor je slogan BH Telecoma,

 

 

Idemo prvi dajemo više! 

 

 

English